Tarieven

Kindertherapie
Kindertherapie

Tarieven

Kosten per 1-1-2023

Intakegesprek €90,- per gesprek
(kind) sessie €90,- per sessie
Oudergesprek €90,- per uur
Gesprek met derden €90,-
Observatie (school of thuis) €90,-
 

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Integraal Therapeuten (VIT). Dit betekent niet alleen dat naast de jaarlijkse controles en nascholing de praktijk erkend is door vakspecialisten, maar ook dat u in sommige gevallen therapiesessies (gedeeltelijk) vergoed kunt krijgen via uw verzekeringsmaatschappij.

Op www.vit-therapeuten.nl kunt u bekijken of uw zorgverzekeraar de therapie vergoedt. Registratienummer 333.09.A.

Aangesloten bij de RBCZ, ik voldoe aan de PLATO-eindtermen en heb een Psycho Sociale Basis Kennis-diploma.

Kosten aftrekken belastingaangifte

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u de gemaakte kosten voor kindertherapie aftrekken als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.

Afzeggen afspraken

Wanneer een sessie of gesprek niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt deze sessie volledig in rekening gebracht.

Klachten

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 102105R en val ik onder hun Tuchtrecht.

Dossier en AVG

Ik werk volgens de Wet op de Geneeskundige BehandelingOvereenkomst (WGBO) tijdens het intakegesprek ontvangt u van mij de behandelovereenkomst, samen nemen we alles door en we ondertekenen de overeenkomst. Hierin is ook de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) opgenomen.

Aangesloten bij/ingeschreven in; 

AGB-Code zorgverlener 90038658 AGB-Code praktijk 90017176
Aangesloten en geregistreerd bij Vereniging van Integraal Therapeuten 333.09.A
Aangesloten en geregistreerd bij RBCZ 103105R
KVK nummer 27328435