Werkwijze

Kindertherapie
Kindertherapie

Werkwijze

De eerste stap op weg naar hulp voor uw kind kan voor ouders én kinderen soms wat onzekerheid of spanning meebrengen. Mijn werkwijze is er dan ook op gericht om zowel u als uw kind op uw gemak te stellen en volledig te betrekken bij het plan van aanpak. Als juf in het basisonderwijs heb ik ruime ervaring opgedaan in de communicatie met zowel ouders als kinderen. Vertrouwen en openheid staan dan ook voorop in mijn aanpak.

Meestal hebben we eerst telefonisch contact, we maken een afspraak voor het intakegesprek (met beide ouders). Aan de hand van het intakeformulier bespreken we de ervaringen van zowel u als uw kind. Als blijkt dat een andere vorm van hulp beter op zijn plaats is, verwijs ik u door. In het intakegesprek kunnen we de kindafspraken maken, dit zijn wekelijkse afspraken van 45 minuten. Tijdens de eerste sessies zal de kennismaking centraal staan. In de sessies die volgen werk ik samen met uw kind aan het werk. Uitgaande van de gedachtewereld van uw kind maak ik hierbij gebruik van verschillende materialen. 

Na (ongeveer) vijf sessies met uw kind volgt een (evaluatie)oudergesprek. Hierin breng ik u op de hoogte van mijn bevindingen en leg ik u uit wat de beste vervolgtherapie is. In overleg met u wordt dan de behandelfase gestart. Het aantal sessies dat hiervoor nodig is, hangt geheel af van de aard van het probleem en het doel dat ik samen met u heb geformuleerd. De behandelfase gaat uit van de eigen kracht van uw kind om zijn probleem of klacht op te lossen. Uiteraard begeleid ik uw kind in elke stap om op die manier het doel te behalen.

Behandeltechnieken kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Het spelen van een rollenspel om te oefenen met ‘nieuw’ gedrag
  • Het spelen van een spel om veranderingen in het gedrag verder uit te breiden
  • Het uitwerken van diverse emoties 
  • Het vormgeven van een zelfbedacht alternatief plan waarin het kind aangeeft wat hij kan doen in plaats van boos worden of ander negatief gedrag tonen.

Ieder kind werkt op zijn of haar eigen manier tijdens de therapiesessies. Ik ben er om het kind te sturen en ondersteunen bij het behalen van het doel. Na afloop van de behandelfase volgt weer een oudergesprek, waarin ik samen met u evalueer of de gewenste situatie is bereikt. Wanneer dit het geval is, wordt de therapie afgerond.

In de praktijk werken we regelmatig met emoties, hier zie je maskers 'bang, boos, blij en verdrietig'.

DSC_4112_klein.jpgWe gaan samen op onderzoek 

'Wie ben jij?'